Kellon korjaustakuuehdot

Kellolle myönnetty takuu on voimassa normaalisti 1 vuoden kellon noutopäivästä lukien.

Kuitenkin jos kello on noudettu huomattavasti myöhemmin (yli 1 kuukausi) siitä, kun kello on ilmoitettu valmistuneeksi, niin kellon taakuuajasta vähennetään valmistumisen ilmoituksesta hakupäivään kulunut aika. Huoltotakuu koskee kellon osia joita huollon aikana on uusittu, korjattu tai kunnostettu. Jos kellosta hajoaa osa, joka ei huollon aikana tarvinnut korjausta, niin takuu ei kata kyseistä osaa.

Tämä rajoitus johtuu siitä, että kun korjataan esineitä jotka ovat kymmenistä vuosista useisiin satoihin vuosiin vanhoja niin kaikkia tulevia vikoja ei voida aina ennakoida. Esim. jos vanhan kellon jousikotelo murtuu takuuaikana ja jos tämä murtuma ei ollut ilmennyt kellon ollessa huollossa, niin tällöin osan korjaus ei kuulu takuun piiriin.

Jos taas kyseinen ratas on jo korjattu huollon aikana ja korjaus pettää, niin takuu kattaa osan rikkoutumisen aiheuttamat korjaukset.

Takuu ei kata asiakkaan tekemästä vääränlaisesta kellon käsittelystä aiheutunutta vikaa/vikoja. Takuu ei kata asiakkaan tekemästä asennusvirheestä aiheutunutta kellon toimimattomuutta.

KELLOSEPPÄ - AJAN AMMATTILAINEN